Դիմում-Նամակ

Դիմումը հաճախակի կիրառվող գրավոր խոսքերից է: Դիմումներ գրվում են ոչ միայն աշխատանքային գործունեության ընթացքում: Այս տիպի նամակներն ուղղվում են միայն պաշտոնական անձանց, որոնք կարող են որևէ հարց լուծել ի պաշտոնե, չէ՞ որ դիմումները հղվում են որևէ խնդրանքով, որևէ հարց լուծելու ակնկալիքով:

Գրականություն՝

Գրավոր խոսք

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: