Design a site like this with WordPress.com
Get started

Դիմում-Նամակ

Դիմումը հաճախակի կիրառվող գրավոր խոսքերից է: Դիմումներ գրվում են ոչ միայն աշխատանքային գործունեության ընթացքում: Այս տիպի նամակներն ուղղվում են միայն պաշտոնական անձանց, որոնք կարող են որևէ հարց լուծել ի պաշտոնե, չէ՞ որ դիմումները հղվում են որևէ խնդրանքով, որևէ հարց լուծելու ակնկալիքով:

Continue reading “Դիմում-Նամակ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑