Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հանդուրժողականություն

Արդի ժամանակաշրջանում փոխադարձ կապերի, կոլեկտիվիզմի, միգրացիոն տեղաշարժերի, բնակչության զանգվածային տեղափոխումների, ինչպես նաև ուրբանիզացիայի հետևանքով սկիզբ դրված հասարակական նոր հարաբերությունների արդյունքում շատ է կարևորվում հանդուրժողականությունը: Վերջինս ընկալվում է որպես բարոյական ակտիվ գաղափարախոսություն, որը ոչ միայն պարզապես այլոց կարծիքները, գաղափարները, գործողությունները ընդունելու միջոց է, այլև էթնիկ և սոցիալական տարբեր խմբերի, կրոնի, մշակույթի նկատմամբ համբերատարության դրսևորման պատրաստակամություն:

Continue reading “Հանդուրժողականություն”

Երաշխավորագիր

Երաշխավորագիր կարող են տալ ոչ միայն վերադասերը, այլև երաշխավորողին ծանոթ մարդիկ: Ասենք՝ հայրը կարող է երաշխավորություն տալ, որ իր որդին մինչև զորակոչի ավարտը քաղաքից չի բացակայի

Continue reading “Երաշխավորագիր”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑