Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մոտիվացիա

Մարդկային վարքագծի գրեթե բոլոր ասպեկտներում մոտիվացիան շատ մեծ դերակատրություն ունի: Ցանկացած որոշում կայացնելիս մենք առաջնորդվում ենք մոտիվացիոն ներքին մղումներով:

Continue reading “Մոտիվացիա”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑