Բնապահպանական միջազգային կազմակերպություններ

1. IUCN – Բնության Պահպանության Միջազգային Միությունը զբաղվում է Երկիր մոլորակի կենսաբազմազանության պահպանման խնդիրներով և դրանց լուսաբանմամբ։ Հիմնվել է 1948թ., Ֆրանսիայում։

2. GEF – Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամ, ֆինանսավորում է շրջակա միջավայրի ոլորտի ծրագրերը և օզոնային շերտի պահպանությունը

3. WB – Համաշխարհային Բանկ, ֆինանսավորում է բոլոր բնապահպանական ծրագրերը:

4. WMO – Համաշխարհային Օթերևութաբանական Կազմակերպություն, հիմնադրվել է 1950 թ-ին Շվեյցարիայում, զբաղվում է կլիմայի համաշխարհային ծրագրերի կատարմամբ, մթնոլորտի և շրջակա միջավայրի ուսումնադիրությամբ։

5. UNDP – ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիրը հիմնադրվել է 1965թ-ին, Նյու Յորքում, զբաղվում է բնական պաշարների ուսումնասիրությամբ:6. UNSCO – զբաղվում է կրթության և գիտության, դրա հետ մեկ տեղ բնապահպանական ծրագրերի զարգացմամբ:

7. WWF – Բնության Համաշխարհային Հիմնադրամը հիմնադրվել է 1961թ-ին Շվեյցարիայում, նպատակն է բնական միջավայրի վատթարացման կանխարգելումը, բնության պահպանության և անհետացող տեսակների փրկությունը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: