Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ճամփորդություն դեպի Աշտարակ

Առավոտյան ժամը 10:30 շարժվեցինք դեպի Աշտարակ։ Բավական արագ տեղ հասանք ու սկսեցինք մեր քայլարշավը Աշտարակով։ 

Continue reading “Ճամփորդություն դեպի Աշտարակ”

Բնապահպանական միջազգային կազմակերպություններ

1. IUCN – Բնության Պահպանության Միջազգային Միությունը զբաղվում է Երկիր մոլորակի կենսաբազմազանության պահպանման խնդիրներով և դրանց լուսաբանմամբ։ Հիմնվել է 1948թ., Ֆրանսիայում։

Continue reading “Բնապահպանական միջազգային կազմակերպություններ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑