Design a site like this with WordPress.com
Get started

Տիգրան Հայրապետյան ― «Ինքնասպանի հայտնությունը» ― Հոդվածի վերլուծություն

Հոդվածի հղումը

«․․․այլևս պարզ է, որ ոչինչ ինքն իրեն չի լուծվելու․․․»

Հոդվածը սկսվում է ինչ֊որ մեկի ինքնասպանության տեսարանով կամ ինքնասպանության փորձով։ Հետաքրքիր է դառնում այս հոդվածի ընթերցանությունը, երբ հասկանում եմ, որ սրանք խոհերն ու հոգևիճակի ներկայացումն է այն մարդու, ով պատրաստվում է ինքնասպանություն գործել կամ արդեն գործել է։

Continue reading “Տիգրան Հայրապետյան ― «Ինքնասպանի հայտնությունը» ― Հոդվածի վերլուծություն”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑