Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կապույտ կարոտը ոչինչ, մեզ ոչինչ չտվեց ― Traduzione italiana

Կապույտ կարոտը ոչինչ, մեզ ոչինչ չտվեց:
La malinconia blu non ci ha dato niente, niente.
Մութ է խորհուրդը կյանքի, ու անհուն, ու մեծ:
Il mistero della vita è oscuro, e senza fondo e grande.

Continue reading “Կապույտ կարոտը ոչինչ, մեզ ոչինչ չտվեց ― Traduzione italiana”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑