Հայաստանը իտալերենով ― ՆԱԽԱԳԻԾ

Սովորելով լեզուներ և զբոսաշրջություն միաժամանակ՝ պահ է գալիս, երբ այս երկուսը միավորել է պետք։ Այսպիսով, մենք որոշեցինք այս նախագծի միջոցով միավորել զբոսաշրջությունն ու իտալերենը՝ զարգացնելով և լրացնելով մեր գիտելիքները։

Ժամանակը՝ անժամկետ

Նպատակը՝ ձեռք բերել նոր բառապաշար, համացանցը լրացնել Հայաստանի մասին իտալերեն լեզվով նյութերով, կատարել ճանաչողական աշխատանք

Ընթացքը՝ սովորողները փնտրում և իտալերեն են թարգմանում Հայաստանի բնակավայրերի, տեսարժան վայրերի մասին հետաքրքիր նյութեր, այնուհետև հրապարակում են իրենց բլոգներում

Մասնակիցներ՝ իտալերեն սովորողների խմբերը, իտալերեն իմացող բոլոր ցանկացողները

Արդյունքներ՝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: