Ուսումնական ժամերգություն. հոգևոր ընթերցումներ

Մեսրոպ Մաշտոց  

Անկանիմ առաջի քոյ
Եվ խնդրեմ զթողութիւն
Յանցանաց իմոց․
Միʹ անտես առներ,
Հաʹյր, Զաղաչանս իմ։  

Մովսես Խորենացի  

Խորհուրդ մեծ և սքանչելի,
Որ յայսմ ավուր յայտնեցավ,
Հովիվքն երգեն ընդ հրեշտակս՝
Տան ավետիս աշխարհի:
Ծնավ նոր արքայ
Ի Բեթղեհեմ քաղաքի,
Որդիք մարդկան, օրհնեցեք,
Զի վասն մեր մարմնացավ:
Անբավելին երկնի և երկրի
Ի խանձարուրս պատեցավ,
Ոչ մեկնելով ի հօրե՝
Ի սուրբ այրին բազմեցավ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: