Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հանդիպում One way tour տուրիստական ընկերության հիմնադիր Մաթևոս Բարսեղյանի հետ

Մարտի 2֊ի ժամը 12:00-13:00֊ին ունեցանք հանդիպում Մաթևոս Բարսեղյանի հետ։ Հանդիպումը մասնագիտական էր, ինչն էլ ավելի հետաքրքիր էր դարձնում ժամանակը։

Continue reading “Հանդիպում One way tour տուրիստական ընկերության հիմնադիր Մաթևոս Բարսեղյանի հետ”

Ուսումնական ժամերգություն. հոգևոր ընթերցումներ

Մեսրոպ Մաշտոց  

Անկանիմ առաջի քոյ
Եվ խնդրեմ զթողութիւն
Յանցանաց իմոց․
Միʹ անտես առներ,
Հաʹյր, Զաղաչանս իմ։  

Continue reading “Ուսումնական ժամերգություն. հոգևոր ընթերցումներ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑