Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ինքնակենսագրական

Ես Անահիտ Աբգարյանն եմ, ծնվել և ապրում եմ Երևան քաղաքում։ 5 տարեկանից հաճախել եմ դպրոց, այնուհետև 2011թ֊ին տեղափոխվել Մալաթիա֊Սեբաստիա շրջանում գտնվող հ․181 հիմն․ դպրոցը։ Ավարտելուց հետո, 2019թ֊ին, ընդունվել եմ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջ և այժմ սովորում եմ զբոսաշրջության բաժնի 2֊րդ կուրսում։

Ազատ ժամանակ սիրում եմ գրքեր կարդալ, երգել, պարել, նկարել, ստեղծագործություններ գրել և այլն։ Պատմական քարերի հավաքածու հավաքելու նախասիրություն ունեմ։

Ռուսերեն սկսել եմ սովորել 4 տարեկանից, իսկ դպրոցում խորացրել եմ գիտելիքներս։ Հետագայում սկսել եմ սովորել անգլերեն։ 2017թ֊ից սկսեցի հաճախել կորեերենի, իսկ քոլեջում սկսեցի սովորել նաև իտալերեն։

Իմ կոնտակտային տվյալներն են՝ ․․․

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: