Design a site like this with WordPress.com
Get started

Երաժշտական հարցման արդյունքներ

Հունվար ամսվա ընթացքում մեզ հանձնարարվեց հարցումներ կազմել և անցկացնել սեբաստացիների միջև։ Երկու հարցում էինք կազմել, որոնցից մեկը հենց երաժշտության հետ կապված հարցումն էր։

Կարևոր է նշել, որ մասնակիցների գերակշիռ մեծամասնությունը իգական սեռի ներկայացուցիչներ են, որոնցից ուղիղ կեսը 16 տարեկան են, իսկ մյուս կեսը տարատարիք սեբաստացիներ են։

Ըստ արդյունքների՝ մասնակիցների մեծամասնությունը մելոման է (59.1%), իսկ ամենից շատ լսվող ժանրը՝ փոփը։ Այն հարցին, թե օրվա մեջ ինչքան ժամանակ են տրամադրում երաժշտություն լսելուն, մասնակիցները տարբեր պատասխաններ են տվել, բայց «1֊3 ժամ» և «նայած տրամադրության» պատասխանները 22․7 %֊ով հավասարապես կիսում են առաջին տեղը։

«Ե՞րբ եք լսում երաժշտություն» հարցին 3 պատասխան են հավասարապես կիսում առաջին տեղը՝ երբ «ունեմ ազատ ժամանակ», «գտնվում եմ տրանսպորտում», «ուրախ եմ»։

Հարցման շնորհիվ իմացանք նաև, որ մասնակիցների գերակշիռ մասը կարևորում է երաժշտական ճաշակը շփման մեջ։

Հարցման հղումն՝ այստեղ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: