Design a site like this with WordPress.com
Get started

Վերելք Գութանասար լեռ

Գութանասար հանգած հրաբուխը գտնվում է Հայաստանի Կոտայքի մարզի կենտրոնական հատվածում՝ Կոտայքի սարավանդի հյուսիսային եզրին՝ Գեղամա լեռնավահանի արևմտյան մասում: Ընկած է Ֆանտան գյուղից 3 կմ հարավ, իսկ Ջրաբերից 4 կմ հյուսիս-արևելք։ Բարձրությունը 2299.6 մ է, հարաբերական բարձրությունը՝ 300 մետրից մի փոքր ավելի։ Հատած կոնի ձևով լեռնազանգված է՝ հարավային կողմից ճեղքվածք ունեցող խառնարանով։ Լանջերը ունեն 25-45° թեքություն։ Պարունակում է պեռլիտի և պեմզայի պաշարներ։

Continue reading “Վերելք Գութանասար լեռ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑