Design a site like this with WordPress.com
Get started

Լանդշաֆտագիտություն և էկոլոգիա – հարցաշար

1. Ի՞նչ է ուսումնասիրում լանդշաֆտագիտությունը:

Լանդշաֆտագիտությունն ուսումնասիրում է աշխարհագրական լանդշաֆտը, այսինքն բնությունն է նրա ուսումնասիրման օբյեկտը՝ բնական տարածքային համալիրը իր բաղադրիչներով:

Continue reading “Լանդշաֆտագիտություն և էկոլոգիա – հարցաշար”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑