Design a site like this with WordPress.com
Get started

Իտալիա ― Հարցաշար

Ողջու՛յն։ 2021թ֊ի հունվար ամսվա ճամբարային օրերի համար նախատեսված՝ կազմել եմ փոքրիկ հարցաշար։ Վերջինս վերաբերում է Իտալիային, դրա առօրյա, մշակութային և աշխարհագրական կյանքին։

Դե՜, ինչ, սկսե՞նք։

Continue reading “Իտալիա ― Հարցաշար”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑