Il vocabolario di Natale

Le parole di Natale

  1. Սովորում ենք տոնական բառերը

L’albero di Natale – տոնածառ
Le candele – մոմոեր
Le palle – տոնածառի գնդավոր խաղալիքներ
Le luci – լույսեր
Il regalo – նվեր
La renna – եղնիկ
Babbo Natale – Ձմեռ պապ
La Befana – Բեֆանա
La stella – աստղ
La cometa – Բեթլեհեմյան աստղ

2. Յուրաքնչյուր նկարի դիմաց ընտրում ենք ճիշտ բառը

3. I testi di Natale

4. Le parole e gli esrcizi

5. Guardiamo il cartone animato

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: