Design a site like this with WordPress.com
Get started

Աշխարհաքաղաքականություն

Աշխարհաքաղաքականությունն ուսումնասիրում է միջազգային գործընթացներում գործող գլխավոր ուժերի դերակատարությունը և փորձում է տեսնել այդ զարգացումների հեռանկարները և ներկա ժամանակներում գործում են բազմաթիվ գիտահետազոտական կենտրոններ, կազմակերպում են գիտաժողովներ և քննարկում են համաշխարհային զարգացման միտումները, լույս են տեսնում հետազոտություններ։

Continue reading “Աշխարհաքաղաքականություն”

Հայ-թուրքական պատերազմ

Թուրք-հայկական պատերազմը

1920թ. սեպտեմբերի 23-ին քեմալական Թուրքիան առանց պատերազմ հայտարարելու հարձակվեց Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Սկսվեց թուրք-հայկական պատերազմը, որը տևեց շուրջ երկու ամիս։ Սեպտեմբերի 28-ից ծավալվեցին վճռական ռազմական գործողությունները։ Ի սկզբանե պատերազմն անհաջող ընթացք ունեցավ հայկական կողմի համար։ Ոսոխը գրավեց Սարիղամիշն ու Մերդենեկը։ Թուրքական զորքը քանակապես գերազանցում էր հայկականին։

Continue reading “Հայ-թուրքական պատերազմ”

2020 թ․ սեպտեմբերի հայ-ադրբեջանական և 1920 թ․ սեպտեմբերի հայ-թուրքական պատերազմների համեմատություն

Առաջին նմանությունը, որ աչքի է ընկնում՝ պատերազմի սկիզբն է։ Ե՛վ Թուրքիան, և՛ Ադրբեջանը պատերազմ սկսեցին՝ առանց այն հայտարարելու, որոնք տևեցին շուրջ 2 ամիս։ Երկու պատերազմներն էլ սկսել են սեպտեմբերի 27֊28֊ին, և 2 պատերազմներում էլ թշնամու զորքը քանակապես գերազանցում էր մեր կողմին։

Continue reading “2020 թ․ սեպտեմբերի հայ-ադրբեջանական և 1920 թ․ սեպտեմբերի հայ-թուրքական պատերազմների համեմատություն”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑