Design a site like this with WordPress.com
Get started

Փորձիր ճիշտ վարվել

Եթե չես սիրում կյանքը, դա չի նշանակում, որ մահը ելք կարող է դառնալ։ Սկսում ես ատել աշխարհը, երբ քո կյանքում ինչ֊որ բան չի հերիքում, պակասում է։ Ի՞նչ կարող է դա լինել։ Ես էլ չգիտեմ․․․

Թե շատերը կասեն, որ ընկերներ ձեռք բերելով, կկարողանաս կրկին երջանկանալ, ապա ես չեմ կարող դա երաշխավորել։ Երբեմն կարող ես նույնիսկ նրանց վնասել․․․ Մենա՞կ մնալ։ Չգիտեմ․․․

Իհարկե՝ քո իրավիճակը չի արդարացնի անմտածված քայլերդ, այնպես որ մի՛ անջատիր գիտակցությունդ։ Պարտավոր ես անել այն ամենը, ինչը ապագայում, ցանկացած դեպքում, քեզ օգուտ կբերի։

Եթե ապրել չես ցանկանում, այդ հանգամանքը մեկ է չի ազատելու քեզ դրանից։ Եկել ես, ուրեմն գնալու ժամանակ էլ կունենաս։

Ես անկարող եմ ասել, թե ինչպես ճշմարիտ կվարվես, բայց մի խորհուրդ կարող եմ տալ։ Նայիր շրջապատիդ ու եզրահանգումներ արա։ Տես նրանց սխալները ու մի՛ կրկնիր դրանք։

Երբ ներսումդ ամեն ինչ տակնուվրա է լինում, ապա եկեղեցի գնա, միանգամից կհանդարտվես։ Բայց թե կորցրել ես քեզ, ուրեմն փորձիր ինքդ քեզ նորովի կերտել։

Ես միշտ կողքիդ եմ՝ քեզ օգնելու։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: