Լանդշաֆտագիտություն 02.11-13.11

Թեմա 7

Լանդշաֆտի սոցիալ տնտեսական ֆունկցիան

 • Կարդալ դասագրքի էջ 28-30 նյութը, բերել յուրաքանչյուր ֆունկցիայի վերաբերյալ օրինակներ։

Գյուղատնտեսական ֊ Նմանատիպ լանդշաֆտներ կարելի է հանդիպել հիմնականում գյուղական տարածքներում, արոտավայրերում, դաշտերում, որտեղ մարդիկ բերք են ցանում, հնձում, զբաղվում են անասնապահությամբ ևն։

Անտառտնտեսական ֊ Ենթ․ տնկում ենք արհեստական անտառ, կողքին բացում ենք թուղթ արտադրող կամ փայտամշակման գործարան, մոտակայքում հիմնում ենք ոռոգման ցանց ևն։ Մոտակայքում ստեղծում ենք բնակավայր, գետափին՝ նավահանգիստ, իսկ բնակիչները զբաղվում են փայտամշակմամբ և ձկնորսությամբ։

Լեռնարդյունաբերական ֊ Ենթ․ հայտնաբերվել է ոսկու հարուստ հանքավայր։ Շուտով այստեղ հիմնադրվում է բանվորական ավան, կառուցվում են բնակելի շենքեր ու լեռնամետալուրգիական կոմբինատ։ Նոր ստեղծված մարդածին լանդշաֆտի ֆունկցիան ոսկու (մետաղի) արտադրությունն է։

Ռեկրեացիոն ֊ Նմանատիպ լանդշաֆտ է Ջերմուկը, որն ունի բնական բուժող ջրեր, ինչի պատճառով էլ այդտեղ առողջարան է կառուցվել։

Տրանսպորտային ֊ Նմանատիպ լանդշաֆտներ Երևանում ամենուր են, որոնք ծառայում են տրանսպորտին։ Նմանատիպ լանդշաֆտների վրա են կառուցվում հյուրանոցներ, օդանավակայաններ, պահեստարաններ։

Ռազմաստրատեգիական ֊ Նմանատիպ լանդշաֆտները լի են Արցախում։ Օրինակ կարող ենք բերել փոսային թունելները, որոնք փորվում են հենց այսպիսի լանդշաֆտներում։

Ուսումնական ֊ Օրինակ Օքսֆորդը կամ Քեմբրիջը հենց նմանատիպ լանդշաֆտներ են։

Արդյունաբերական ֊ Նման լանդշաֆտներ ստեղծվում են թափոններ արտանետելու համար՝ հիմնականում գործարանների կողքին։

Մարդածին ֊ Կարող ենք օրինակ բերել Դուբայ քաղաքը, որը կառուցվել է անապատի վրա, տնկումներ են կայացրել, ստեղծել բնակելի պայմաններ։

Թեմա 8

 • Բնության պահպանությունը՝ 32 էջ։ Կազմել թեմայի վերաբերյալ 10 հարց։
 1. Ինչի՞ց է առաջացել բնության պահպանության անհրաժեշտությունը։
 2. Ի՞նչ է բնության պահպանությունը։
 3. Որքա՞ն հանքային նյութեր են հանում երկրի ընդերքից ամեն տարի։
 4. Ի՞նչ «կղզի» է առաջանում մեծ քաղաքներում։
 5. Ի՞նչ պետք է անել, որպեսզի բնության վրա բացասական ներգործությունը թուլացվի։
 6. Ի՞նչ է բնության պահպանության տնտեսական֊էկոնոմիկական ասպեկտը։
 7. Ինչո՞վ են հատկապես աղտոտված օվկիանոսները։
 8. Քանի՞ տարում է ստեղծվում 1մմ սևահողը։
 9. Ի՞նչ հիմնախնդիր ծագեց՝ կապված ջերմոցային էֆեկտի հետ։
 10. Ի՞նչ միջոցառումներ կնշեք, որոնք կթուլացնեն մարդ֊բնություն լարվածությունը։

Գիրքը՝ այստեղ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: