Design a site like this with WordPress.com
Get started

Սննդային թունավորում

Սննդային թունավորումների մասին կարդալ այս հղումով

Ամռան շրջանում ինֆեկցիայի հարուցիչները շատ լավ են բազմանում, ուստի այս շրջանում շատանում են նաև սննդային թունավորման դեպքերը, որի պատճառներից մեկը նաև սննդի սխալ պահպանումն է: Շոգից փչացող անորակ սնունդը պարունակում է էնտերոտոքսիններ՝ թույներ, որոնք էլ առաջացնում են թունավորում:

Continue reading “Սննդային թունավորում”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑