Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ապագա բիզնեսի տեսլական՝ SMART չափորոշիչներով

SMART չափորոշիչների մասին նյութը՝ այստեղ

Հատուկ

Ըստ նպատակի, որը փողոցից կենդանիներին հեռացնելն է, ստեղծվելու են հարմարավետ պայմաններ նրանց համար։

Բավական հեշտ կլինի գրավել պատվիրատուներին՝ ներկայացնելով նրանց մեր ծրագրերի մի փոքր մասը։

Չափորոշիչ

Չափորոշիցները խստիվ կապված են բիզնեսի ստեղծման կոնկրետ ժամանակաշրջանից։

Հասանելի

Չենք ստեղծի անհամար բիզնեսներ, բայց կզարգանանք կոնկրետ բիզնեսի մեջ։ Շահույթների մեծ մասը կներդրվի բիզնեսի զարգացման վրա։ Գնալով կմեծացնենք տարածքը և շենքը։ Տարիներ անց կունենանք մասնաշենքեր։

Համապատասխան

Եթե բիզնեսի ստեղծման ժամանակշրջանում մրցակիցներ չունենանք, ապա ամենը հեշտությամբ առաջ կգնա։ Մրցակիցների հայտնվելու դեպքում՝ առանձնահատկություններ մցնել բիզնեսի մեջ։

Ժամանակի վրա հիմնված

Ամեն ամիս հաճախորդների թիվը ավելացնել գոնե 3֊5 հոգով, իսկ 5 տարի անց ունենալ հսկայական շենք։ 10 տարի անց բացել 3֊րդ մասնաշենքը։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: