Design a site like this with WordPress.com
Get started

Բնության և հասարակության փոխհարաբերությունը: Լե Շատելյեի սկզբունքը

Երկրագնդի վրա բնակչության բուռն աճը, այլ կերպ՝ «ժողովրդական պայթյունը» և մարդու կողմից բնության վրա ինտենսիվ ներգործությունը խաղտում են բնության հավասարակշռությունը, այս երևույթին անվանում են հայտնի գիտնական Լե Շատելյեի անվամբ:

Ժամանակի ընթացքում մարդը սկսեց վերափոխել բնությունը: Հենց այստեղից էլ առաջացավ մարդ-բնություն հակասությունը:

Մեր օրերում, մարդ-բնություն հակասության հետ կապված, ձևավորվել է 2 հակադիր միտում՝

  1. Պահպանել բնությունը, նրա կենսաբազմազանությունը։
  2. Վերափոխել բնությունը մարդու համար հարմար տարբերակով:

Մարդիկ բնությունը վերափոխում են արմատապես, ինչը կարող է վատ հետևանքներ ունենա։ Այսինքն, որոշներն արդեն երևում են։ Եթե մարդիկ հիմա կանգ չառնեն, չսահմանափակեն իրենց գործունեությունը, ապա մեր սերունդներն ապրելու հնարավորություն չեն ունենա։

Աղբյուրներ՝ 1, 2

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: