Design a site like this with WordPress.com
Get started

Բնության և հասարակության փոխհարաբերությունը: Լե Շատելյեի սկզբունքը

Երկրագնդի վրա բնակչության բուռն աճը, այլ կերպ՝ «ժողովրդական պայթյունը» և մարդու կողմից բնության վրա ինտենսիվ ներգործությունը խաղտում են բնության հավասարակշռությունը, այս երևույթին անվանում են հայտնի գիտնական Լե Շատելյեի անվամբ:

Continue reading “Բնության և հասարակության փոխհարաբերությունը: Լե Շատելյեի սկզբունքը”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑