Դիտում. ինքնադիտում, ներհայեցողություն

Հոգեբանական դիտումը նկարագրական հոգեբանական մեթոդ է, որի առանձնահատկությունն ուսումնասիրվող օբյեկտի կազմակերպված կամ պլանավորված ընկալումն է, նրա վարքային դրսևորումների գրանցումը։ Դիտումը հոգեբանական երևույթների նպատակուղղված, կազմակերպված ընկալումն է որոշակի պայմաններում՝ դրանք ուսումնասիրելու նպատակով։

Continue reading “Դիտում. ինքնադիտում, ներհայեցողություն”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started