Design a site like this with WordPress.com
Get started

Դիտում. ինքնադիտում, ներհայեցողություն

Հոգեբանական դիտումը նկարագրական հոգեբանական մեթոդ է, որի առանձնահատկությունն ուսումնասիրվող օբյեկտի կազմակերպված կամ պլանավորված ընկալումն է, նրա վարքային դրսևորումների գրանցումը։ Դիտումը հոգեբանական երևույթների նպատակուղղված, կազմակերպված ընկալումն է որոշակի պայմաններում՝ դրանք ուսումնասիրելու նպատակով։

Continue reading “Դիտում. ինքնադիտում, ներհայեցողություն”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑