Սոցիալականացում

Սոցիալականացումը

անձի կողմից տվյալ հասարակության մեջ ընդունված սոցիալական նորմերի, արժեքների և գիտելիքների յուրացման գործընթաց է:
Continue reading “Սոցիալականացում”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started