Design a site like this with WordPress.com
Get started

ԵՐԵՎԱՆԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԸ

Մեր փոքր քաղաքը, հակառակ սպասելիքների, բազմազան է փողոցներով, իսկ ուսումնասիրել այդ բոլորն, իր շինություններով հանդերձ, անհնարին է թվում։ Այդ իսկ պատճառով՝ այս նյութում հավաքել եմ որոշ փողոցների պատմություններից փոքրիկ հատվածներ, որոնք, կարծում եմ, կհետաքրքրեն ձեզ։

Continue reading “ԵՐԵՎԱՆԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԸ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑