Design a site like this with WordPress.com
Get started

C 5 -9 октября

Проект Дни Комитаса

Проект ,,Время поэзии,, Вероника Тушнова

Чтение и обсуждение текста в классе. Георгий Гурджиев

Притча о волшебнике и овцах ֊ Կախարդի և իր ոչխարների մասին առակը

На поляне, среди огромного леса, жил-был волшебник, у которого было большое стадо овец. Каждый день он съедал одну овцу из стада. Овцы причиняли волшебнику много безпокойства — они разбегались по лесу, и ему приходилось тратить очень много времени на то, чтобы поймать одну овцу, а других снова собрать в стадо.

Մի բացատում, հսկայական անտառի մեջ, ապրում էր մի կախարդ, ով ոչխարների մեծ հոտ ուներ: Նա ամեն օր հոտից մեկ ոչխար էր ուտում: Ոչխարները կախարդին շատ դժվարություններ էին պատճառում. նրանք ցրվում էին անտառով, և նա ստիպված էր շատ ժամանակ ծախսել մեկ ոչխար բռնելու համար, իսկ մյուսներին կրկին հոտում հավաքել:

Конечно же овца, которую он собирался убить, чувствовала это и начинала отчаянно сопротивляться, и ее крики пугали других. И тогда волшебник решил придумать такую хитрость – он поговорил с каждой овцой наедине, и каждой что-то внушил.

Իհարկե, ոչխարը, որին նա պատրաստվում էր սպանել, զգում էր դա և սկսում էր հուսահատորեն դիմադրել, և նրա աղաղակները վախեցնում էին մյուսներին: Եվ այդ ժամանակ կախարդը որոշեց նման խորամանկության դիմել. նա խոսեց յուրաքանչյուր ոչխարի հետ առանձին և յուրաքանչյուրին ինչ-որ բան ներշնչեց:

Одной он сказал: «Ты не овца, ты такой же человек, как и я. Тебе нечего бояться, ведь я убиваю и съедаю только овец, но ты единственный человек в этом стаде и значит — мой лучший друг».

Մեկին ասաց. ֊ «Դու ոչխար չես, դու այնպիսի մարդ ես, ինչպին, որ ես եմ: Դու վախենալու ոչինչ չունես, քանի որ ես միայն ոչխարներին եմ սպանում և ուտում, բայց դու այս հոտի միակ մարդն ես, ուստի և՝ իմ լավագույն ընկերը»:

Второй он сказал: «Почему ты убегаешь от меня, как другие овцы. Ты же львица и тебе нечего бояться. Я убиваю только овец, а ты мой друг».

Երկրորդին նա ասաց. ֊ «Ինչո՞ւ ես ինձնից փախչում, ինչպես մյուս ոչխարները: Դու ախր առյուծ ես և վախենալու ոչ մի բան չունես: Ես միայն ոչխարներին եմ սպանում, իսկ դու իմ ընկերն ես»:

Третьей он внушил: «Послушай, ты не овца, ты волчица. Волчица, которую я уважаю. Я, как и раньше, буду продолжать убивать ежедневно одну овцу из стада, но волчице, лучшему другу волшебника, нечего бояться».

Երրորդին նա ներշնչեց. ֊ «Լսի՛ր, դու ոչխար չես, դու գայլ ես: Գայլ, որին ես հարգում եմ: Ես, ինչպես և նախկինում, կշարունակեմ ամեն օր հոտից մեկ ոչխար սպանել, բայց գայլին՝ կախարդի լավագույն ընկերը, վախենալու բան չունի»:

Таким образом, он поговорил с каждой из овец и каждой внушил, что она не овца, а совершенно другое животное, которое отличается от всех остальных овец в стаде. После этого разговора поведение овец полностью изменилось – они совершенно спокойно паслись и больше никогда не убегали в лес. И когда волшебник убивал очередную овцу, они думали: «Ну вот, убили еще одну овцу, а мне — льву, волку, человеку, лучшему другу волшебника, нечего бояться».

Այսպիսով, նա խոսեց ոչխարներից յուրաքանչյուրի հետ և յուրաքանչյուրին սերմանեց, որ նա ոչխար չէ, այլ բոլորովին այլ կենդանի, որը տարբերվում է հոտի մնացած բոլոր ոչխարներից: Այս զրույցից հետո ոչխարների վարքը լիովին փոխվեց․ նրանք բավականին հանդարտ արածում էին և այլևս երբեք չէին անտառ փախչում: Եվ երբ կախարդը սպանում էր հերթական ոչխարին, նրանք մտածում էին. «Դե ահա, էլի մի ոչխար սպանեցին, իսկ ինձ՝ առյուծին, գայլին, մարդուն, կախարդի լավագույն ընկերոջը, վախենալու ոչինչ չկա»:

И даже овцы, которых он убивал, перестали сопротивляться. Он просто подходил к одной из них и говорил: «О, мой лучший друг, мы давно не общались. Пойдем ко мне на двор. Мне нужно с тобой посоветоваться по поводу стада овец». И овца с гордостью шла за волшебником на двор. И там он действительно спрашивал у своего лучшего друга, как идут дела в стаде. Жертва с радостью рассказывала ему обо всем, а потом волшебник убивал ее. Поскольку смерть наступала мгновенно, то овца ничего не успевала понять.

Եվ նույնիսկ ոչխարները, ում նա սպանում էր, դադարեցին դիմադրել: Նա պարզապես մոտենում էր նրանցից մեկին և ասում. ֊ «Օ, իմ լավագույն ընկեր, մենք երկար ժամանակ չենք շփվել: Արի՛ գնանք իմ բակ: Ես պետք է խորհրդակցեմ քեզ հետ՝ ոչխարների հոտի հետ կապված»: Եվ ոչխարը հպարտորեն գնում էր կախարդի ետևից դեպի բակ: Եվ այնտեղ նա իսկապես հարցնում էր իր լավագույն ընկերոջը, թե ինչպես են գործերը գնում հոտում: Զոհն ուրախությամբ պատմում էր նրան ամեն ինչի մասին, իսկ հետո կախարդը սպանում էր նրան: Քանի որ մահը ակնթարթորեն էր գալիս, ոչխարը չէր հասցնում ոչինչ հասկանալ:

Волшебник был очень доволен — он высоко поднял самооценку каждой из овец, в итоге они перестали забивать себе голову мыслями о неизбежной смерти, стали менее невротичны, наслаждались жизнью и спокойно щипали траву, в результате чего их мясо стало значительно вкуснее. На протяжении многих лет волшебник легко управлялся с огромным стадом, и самое интересное, что остальные овцы стали ему помогать — если какая-нибудь слишком сообразительная овца начинала догадываться об истинном положении вещей, то остальные овцы..,  ну, то есть львы, люди, волки — лучшие друзья волшебника, сообщали ему о странном поведении этой овцы, и на следующий день волшебник с удовольствием ее съедал.

Կախարդը շատ գոհ էր. նա բարձրացրեց յուրաքանչյուր ոչխարի ինքնագնահատականը, արդյունքում նրանք դադարեցին անհանգստանալ իրենց մոտալուտ մահվան մտքերից, դարձան ավելի քիչ նևրոտիկ, վայելում էին կյանքը և հանգիստ խոտ ուտում, ինչի արդյունքում նրանց միսը շատ ավելի համեղ դարձավ: Տարիների ընթացքում կախարդը հեշտությամբ էր կառավարում հսկայական հոտը, և ամենահետաքրքիրն այն է, որ մնացած ոչխարները սկսեցին օգնել նրան, եթե ինչ֊որ չափից շատ արագամիտ ոչխար սկսում էր հասկանալ իրերի իրական վիճակի մասին, ապա մնացած ոչխարները … դե, այսինքն առյուծները, մարդիկ, գայլերը՝ կախարդի լավագույն ընկերները, տեղեկացնում էին նրան այդ ոչխարի տարօրինակ վարքի մասին, իսկ հաջորդ օրը կախարդը հաճույքով ուտում էր նրան:

Такая вот притча. А Вы, кстати, кем себя считаете — львом, волком или быть может даже человеком?

Ահա այսպիսի առակ: Իսկ Դուք, ի դեպ, ո՞վ եք Ձեզ համարում՝ առյուծ, գայլ, կամ գուցե՞ նույնիսկ մարդ:

Георгий Гурджиев

При́тча — короткий назидательный рассказ в иносказательной форме, заключающий в себе нравственное поучение (мораль).

Вопросы

 • Соответствует ли ситуация, которая описывается в тексте нашей действительности?

Думаю, что есть схожести.

 • Как вы можете описать волшебника?

Наглый, но умный злодей.

 • Может ли волшебник действительно быть другом?

Я не верю, что такие люди могут быть настоящими друзьями.

 • Кто такие волк, львица и человек в притче?

Овцы, которые получили роли и помощники волшебника.

————————————————————————

Домашняя работа 

Используйте эти вопросы в написании сочинения «Месть и великодушие».

 • Что такое месть?

Месть – действие в отплату за причинённое зло, возмездие за что-либо.

 • Как вы понимаете фразу: «Глаз за глаз, зуб за зуб»?

Отомсти так же, как обидели тебя.

 • Почему человеку нужно оставаться великодушным к братьям нашим меньшим?

Братья наши меньшие порой совершенно беззащитны перед нами. А обидеть кого-то, кто не может постоять за себя – это фактор слабости и уродства.

 • Что такое великодушие?

Великодушие представляет собой черту характера, проявляющуюся в благородных поступках, доброте, умении жертвовать своими интересами ради других, самоотверженности и бескорыстии.

 • Можно ли отомстить врагу?

Да.

 • Можно ли оправдать месть?

Смотря какой.

 • Что такое «кровная месть»?

«Кровная месть» — древнейший принцип, характерный для родоплеменного строя, согласно которому лицо, совершившее убийство, либо кто-нибудь из членов его семьи (рода, племени, клана, группировки) обязательно подлежит смерти в порядке возмездия.

 • Чем великодушие отличается от благородства?

Великодушие – это человеческое качество, которое заключается в умении жертвовать собой, чтобы принести пользу другим. Великодушные люди бескорыстные, они готовы помогать всем, даже врагам. Благородство – высокая нравственность, которая включает и доброту и честность.

 • Как убедить человека отказаться от мести?

Разве, что только религией.

 • Чем великодушие отличается от доброты?

Доброта — стремление помогать людям, делать что-то хорошее, заботиться; а великодушие — проявление высших духовных качеств, способность пожертвовать собой ради других, умение разглядеть что-то светлое там, где никто этого не замечает.

 • Как научить подрастающее поколение великодушию?

Внушая в них доброту.

 • Что значит достойно пережить поражение?

Достойно пережить поражение – значить не опустить голову, не отчаяться и стремиться только вперед.

 • Сила или слабость человека проявляется в великодушии?

Думаю, что душевная сила.

 • Как вы понимаете цитату из стихотворения А.С. Пушкина «Памятник» — «милость к падшим призывал»?

Нужно проявляться великодушие к тем людям, которые совершили поступки, не одобряемые властью, законом, моралью. Что же такое милость? Пушкин употребляет это слово как синоним к слову «великодушие», то есть свойство характера, выражающееся в бескорыстной уступчивости, снисходительности, отсутствии злопамятства, способности переступить через личные обиды.

 • Почему человеку иногда приходится делать выбор между местью и великодушием?

Потаму что месть и великодушие – два противоположных проявления человеческой натуры.

 • Может ли мстительный человек быть счастливым?

Да.

 • Почему месть разрушает душу?

Может появиться чувство вины.

 • Согласны ли вы с мнением И. Фридмана: «Сладчайшая месть – это прощение»?

Нет.

 • Какого человека можно назвать великодушным?

Великодушный человек – как понятно из самого названия, это человек великой души. Таким словом можно назвать доброго, бескорыстного, щедрого, благородного человека, способного прощать, заботится и думать о других. … Если человек охотно помогает другим, то его можно назвать великодушным.

 • Какие качества присущи великодушному человеку?

Его характеризуют сострадательность, бескорыстие и доброта. Великодушным людям присуще не только рыцарство и благородство, но еще и самопожертвование.

 • Как вы понимаете выражение «сладкая месть»?

Когда после мести ты чувствуешь свободу, спокойствие и радость.

 • Великодушие – это сила или слабость?

Сила.

 • Как, по-вашему, месть – это проявление трусости или мужества?

Мужества.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: