Design a site like this with WordPress.com
Get started

ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐ

Այս նյութում փորձել եմ հավաքել Երևանի ոչ այդքան հայտնի թանգարանների մի ցանկ, որը կհետաքրքրի ոչ միայն զբոսաշրջիկին, այլև երևանաբնակներին, ովքեր կարող են նույնիսկ պատկերացում չունենալ այս կամ այն թանգարանի գոյության մասին։

Continue reading “ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐ”

Իմ ԲԻԶՆԵՍ գաղափարը / ծրագիրը

Երբ նպատակ ունեք ինչ֊որ բան ներկայացնել, ապա պետք է անեք այնպես, որ Ձեզ լսելը հաճելի ու հետաքրքիր լինի, սակայն անել դա ամենևին էլ հեշտ չէ։ Այնպես որ ծրագիրս ներկայացնելու եմ ոչ թե այս հոդվածում, այլ հետևյալ հղումում։

Seekway

1. Name (2 words) – Ice hotel
2. Character (2 words) – Iced, beautiful
3. Action (3 words) – Telling the story
4. Attitude (4-5 words) – I felt luxury during the reading
5. Synonym to the first point – Smth weird

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑