Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ջերմոցային էֆեկտ: Օզոնային թաղանթ

Ջերմոցային էֆեկտը մարդու տնտեսական գործունեությամբ պայմանավորված՝ մթնոլորտում ջերմոցային գազերի խառնուրդների (ածխածնի երկօքսիդ, մեթան, օզոն, ազոտի երկօքսիդ, ֆրեոններ) կոնցենտրացիայի աճի հետևանքով, պատճառ է հանդիսանում Երկրի կլիմայի փոփոխման, սառցաբեկորների հալման, Համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակի բարձրացման և մաշտաբային ջրհեղեղների։ Այն գլոբալ տաքացման գործոններից մեկն է։

Continue reading “Ջերմոցային էֆեկտ: Օզոնային թաղանթ”

ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳԻՐ (ԳԾ) / ԲԻԶՆԵՍ ՊԼԱՆ

1. Ի ՞նչ է ԳԾ­-ը։

ԳԾ­ն բիզնես գործունեության պլանավորումն է թղթի վրա, ըստ որի իրականաց­վում են բիզնես գործընթացները, կազմակերպության գործողությունները։

Continue reading “ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳԻՐ (ԳԾ) / ԲԻԶՆԵՍ ՊԼԱՆ”

Հեռավար-առցանց ուսուցում, հոկտեմբերի 16-30

1.Ընթերցողական նախագծեր

2-րդ կուրսեցիները «Գրաբարի օրեր» նախագծի շրջանակում ավարտին են հասցնում գրաբարով Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» պոեմից հատվածների ձայնագրումը և տեսանյութերի պատրաստումը։

Continue reading “Հեռավար-առցանց ուսուցում, հոկտեմբերի 16-30”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑