Design a site like this with WordPress.com
Get started

Սոցիալական դեր

Սոցիալական դերը սպասվող վարքի համակարգ է, որը որոշվում է նորմատիվային պարտականություններով և համապատասխան իրավունքներով:

Continue reading “Սոցիալական դեր”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑