Design a site like this with WordPress.com
Get started

Երևան

  • Մայրաքաղաք

Հայաստանը հնագույն երկրներից մեկն է աշխարհում, ինչը վկայում է և՛ իր պատմությունը, և՛ իր մայրաքաղաք Երևանը։ Վերջինիս տարածքում կատարված հնագիտական պեղումները ցույց են տալիս, որ մարդն այստեղ ապրել է տասնյակ հազարավոր տարիներ առաջ: Հատկանշական է այն փաստը, որ Երևանի տարածքը անընդհատ բնակեցված է եղել: Ուսումնասիրությունները պարզել են, որ քաղաքի տարածքում տարբեր ժամանակաշրջաններում առաջացել և տարբեր պատճառներով կործանվել են բազմաթիվ բնակավայրեր:

Continue reading “Երևան”

Ուսումնական գրականություն

Կրավչենկո Ա. Ի. — Սոցիոլոգիա

Կյուրեղյան Է. Ա. – Կիրառական սոցիոլոգիա

Մանուկյան Գ.Մ. – Սոցիալական կանխատեսման հիմունքներ

Шестак  О.И. — Социология

Ուսումնական ձեռնարկ, Մ. Շարոյան, Երևան 2013

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑