Design a site like this with WordPress.com
Get started

Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի ձևավորումը որպես ինքնուրույն գիտական ճյուղ

Առարկայում հանդիպող տերմիններ.

աշխարհագրական թաղանթ – աշխարհագրական թաղանթը քարոլորտի վերին շերտի, մթնոլորտի ստորին շերտի, ամբողջ ջրոլորտի, կենսոլորտի և մարդոլորտի փոխկապակցված ամբողջությունն է, որի միասնականությունը ապահովվում է նյութի և էներգիայի շրջապտույտի շնորհիվ

աշխարհագրական միջավայր – աշխարհագրական թաղանթի մի մասը՝ բնական և մարդածին տարրերի ու երևույթների բարդ զուգորդություն, որն անմիջականորեն կապված է մարդկային կյանքի հետ։ Այն մարդկային հասարակության կողմից քիչ թե շատ յուրացված միջավայրն է և նրա գոյության նյութական հիմքը

դաշտային հետազոտական մեթոդներ

երկրաբանական փուլ

մարդածին փուլ – մարդու գործունեությամբ պայմանավորված գործոններ, որոնք շրջակա միջավայրում առաջացնում են փոփոխություններ

Լանդշաֆտագիտությունը դա աշխարհագրական առարկա է, որն ուսումնասիրում է երկրագնդի լանդշաֆտների կառուցվածքը, տրանսֆորմացիան և դինամիկան։ Լանդշաֆտագիտությունը ունի ուսումնասիրության 3 ձև՝ աէրոտիեզերական, աշխարհագրական և կենսաքիմիական։

Գոյություն ունի լանդշաֆտի փոփոխության 3 տեսակ՝
1. Թեթև, վերականգնողական
2. Միջին
3. Անդառնալի

Ինֆրաստրուկտուրա՝ ճանապարհներ, հեռախոսային գծեր, կաբելային հոսանքի գծեր, տրանսպորտային կապ, հիվանդանոցներ, դպրոցներ, խանութներ, ջրատար խողովակներ, գազի/հոսանքի խողովակներ…

Ինֆրաստրուկտուրան զգալի վնաս է թողնում բնության և (բնական) լանդշաֆտի վրա։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: