Design a site like this with WordPress.com
Get started

Անիի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցի

Անիի Ս. Առաքելոց եկեղեցին կառուցվել է 1004–1031թթ-ին: Ներսից՝ քառախորան, չորսանկյուններում՝ մատուռ-ավանդատներով, արտաքուստ քառակուսի հատակագծով կենտրոնագմբեթ կառույց է: Ճակատները մասնատվածեն երկուական խորշերով և հարդարված որմնակամարներով:

Continue reading “Անիի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցի”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑