Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանքներ «나라» թեմայով

  • Համապատասխանեցնել երկրները.

Բրազիլիա, Իսպանիա, Իտալիա, Ֆրանսիա, Անգլիա, Քանադա, Մեքսիկա։

1. 멕시코
2. 잉글랜드
3. 브라질
4. 이탈리아
5. 캐나다
6. 스페인
7. 프랑스

  • Համապատասխանեցնել քաղաքները.

Նյու Յորք, Սիդնեյ, Լոնդոն, Փարիզ, Սեուլ, Մադրիդ, Նյու Դելի։

1. 뉴델리
2. 파리
3. 런던
4. 마드리드
5. 서울
6. 뉴욕
7. 시드니

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: