Ամառային ճամբար: Իտալերեն նյութեր

Դասի նյութեր՝ 

1) Այբուբենը, ընթերցողական կանոնները: Ընդհանուր տեղեկություն Իտալիայի մասին:

Տնային աշխատանք – Սովորել տառերն ու ընթերցանության կանոնները, նյութում բերված բառապաշարը: Ստեղծել հետաքրքիր նյութ Իտալիայի մասին:

2) Անձնական դերանուններ և օժանդակ բայեր: Ծանոթության արտահայտություններ:

Տնային աշխատանք – Սովորել նյութերում տրված բառապաշարը, քերականությունը, կատարել առաջադրանքը և տեղադրել բլոգում:

3) Բազային բառապաշար: Սովորել 1 – 10 թվերը: 

Տնային աշխատանք – Սովորել նյութերում տրված բառապաշարը, կազմել դիալոգ և սովորել այն:

4) Գույները և 10 – 20 թվերը: Իտալիայի տոները:

Տնային աշխատանք – Սովորել գույները, թվերը: Կատարել առաջադրանքը ու տեղադրել բլոգում: Ցանկալի է, որ լավ վերանայեք նախորդ նյութերը, քանզի բառապաշարը իսկապես շատ էր, ինչը յուրացնելը բարդացնում է:

5) Անձնական դերանուններ և օժանդակ բայեր: Ծանոթության արտահայտություններ: Բազային բառապաշար:

Տնային աշխատանք – Կազմել դիալոգ մեր սովորած բառապաշարով:

6) Այսօր աշխատելու ենք դիալոգների և թվերի հետ:

Տնային աշխատանք – Կարդալ առաջին և երկրորդ դիալոգները, տեղադրել բլոգներում՝ տակը դնելով դրանց թարգմանությունները: Կատարել առաջադրանքը՝ կապված թվերի հետ: Դիտել տեսանյութը և դուրս գրել արտահայտությունները:

7) Գոյական անուն: Սովորել 21 – 40 թվերը:

Տնային աշխատանք – Ընթերցել նյութը, սովորել տրված բառապաշարը, կատարել այդտեղ ներառած առաջադրանքը: Վերհիշել ընթերցանության կանոնները:

8) Նախդիրներ / հոդեր: Սովորել 50 – 1 բիլիոն թվերը, որոնք դրված են կայքում:

Տնային աշխատանք – Կատարել առաջադրանքը և տեղադրել բլոգում:

9) Ընտանիքի անդամներ: Հարցական բառեր:

Տնային աշխատանք – Նյութը ամրապնդելու նպատակով՝ կատարել առաջադրանք 1-ը և տեղադրել բլոգում: Վերհիշել ընթերցանության կանոնները:

10) Սնունդ: Ռեստորանում:

Տնային աշխատանք – Կատարել առաջադրանքները: Կազմել դիալոգ այսօրվա նոր բառապաշարով: Որպես հավելյար աշխատանք՝ կարող եք սովորել երգը անգիր, որպեսզի ավելանա Ձեր բառապաշարը: Նաև կարող եք ծանոթանալ այս նյութին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: