Ամառային ճամբար: Անգլերեն նյութեր

Դասի նյութեր՝ 

1) Դիտել Շերլոք Հոլմսի առաջին սերիան

Տնային աշխատանք – Անցնել այս հղումով, դիտել հաղորդումը և դուրս գրել անծանոթ բառապաշարը ու թարգմանել դրանք: Կարդալ տեքստը, տեղադրել բլոգում, ընդգծել անծանոթ բառերը և ներքևի հատվածում դուրս գրել դրանք՝ կողքին գրելով definition-ները:

2) Դիտել Շերլոք Հոլմսի երկրորդ սերիան:

Տնային աշխատանք – Լսել ձայնագրությունը և պատասխանել հարցերին: Կարդալ զրույցները, դուրս գրել անծանոթ արտահայտությունները:

3) Դիտել Շերլոք Հոլմսի երրորդ սերիան:

Տնային աշխատանք – Կարդալ տեքստը, տեղադրել բլոգում, ընդգծել անծանոթ բառերը և ներքևի հատվածում դուրս գրել դրանք՝ կողքին գրելով definition-ները: Կարդալ զրույցները, դուրս գրել անծանոթ արտահայտությունները:

4) Դիտել Շերլոք Հոլմսի առաջին սերիան (2-րդ սեզոն)

Տնային աշխատանք – Անցնել այս հղումով, դիտել հաղորդումը և դուրս գրել անծանոթ բառապաշարը ու թարգմանել դրանք:

5) Դիտել Շերլոք Հոլմսի երկրորդ սերիան (2-րդ սեզոն)

Տնային աշխատանք – Պատրաստել նյութ այդ սերիայի մասին:

6) Դիտել Շերլոք Հոլմսի երրորդ սերիան (2-րդ սեզոն)

7) Դիտել Շերլոք Հոլմսի առաջին սերիան (3-րդ սեզոն): 

8) Դիտել Շերլոք Հոլմսի երկրորդ սերիան (3-րդ սեզոն):

Տնային աշխատանք – Դիտել տեսանյութը, եթե լինեն անծանոթ բառեր, ապա դուրս գրել դրանք և թարգմանել: Կարդալ նյութը, տեղադրել բլոգում՝ ներքևում դուրս գրելով և թարգմանելով անծանոթ բառերը:

9) Դիտել Շերլոք Հոլմսի երրորդ սերիան (3-րդ սեզոն):

Տնային աշխատանք – Դիտել տեսանյութը, եթե կան անծանոթ բառեր կամ արտահայտություններ, ապա դուրս գրել դրանք: Ընթերցել նյութը, դուրս գրել և թարգմանել անծանոթ բառերը, կատարել առաջադրանքը, որը կարող եք տեսնել սույն նյութի ներքևի հատվածում:

10) Դիտել Շերլոք Հոլմսի առաջին սերիան (4-րդ սեզոն):

Տնային աշխատանք – Դիտել տեսանյութը: Ընթերցել նյութը, դուրս գրել և թարգմանել անծանոթ բառերը, կատարել առաջադրանքը, որը կարող եք տեսնել սույն նյութի ներքևի հատվածում:

11) Դիտել Շերլոք Հոլմսի երկրորդ սերիան (4-րդ սեզոն):

Տնային աշխատանք – Ընթերցել նյութը, դուրս գրել և թարգմանել անծանոթ բառերը, կատարել առաջադրանքը, որը կարող եք տեսնել սույն նյութի ներքևի հատվածում:

12) Դիտել Շերլոք Հոլմսի երրորդ սերիան (4-րդ սեզոն):

Տնային աշխատանք – Կատարել առաջադրանքը և screenshot-ի միջոցով տեղադրել բլոգում: Ընթերցել տեքստը, կատարել այդտեղ դրված առաջադրանքները և screenshot-ի միջոցով տեղադրել բլոգում:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: