Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ամառային ճամբար: Անգլերեն նյութեր

Դասի նյութեր՝ 

1) Դիտել Շերլոք Հոլմսի առաջին սերիան

Տնային աշխատանք – Անցնել այս հղումով, դիտել հաղորդումը և դուրս գրել անծանոթ բառապաշարը ու թարգմանել դրանք: Կարդալ տեքստը, տեղադրել բլոգում, ընդգծել անծանոթ բառերը և ներքևի հատվածում դուրս գրել դրանք՝ կողքին գրելով definition-ները: Continue reading “Ամառային ճամբար: Անգլերեն նյութեր”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑