Ամառային ճամբար: Վրացերեն: Դաս 5

Վարժություն

Պահանջ՝ սովորում ենք թվերը և գործածում նախադասության մեջ:

21 – ოცდაერთი – օցդաաթի

22 – ოცდაორი – օցդաօրի

23 – ოცდასამი – օցդասամի

24 – ოცდაოთხი – օցդաօթխի

25 – ოცდახუთი – օցդասամի

30 – ოცდაათი – օցդաաթի

40 – ორმოცი – օրմոցի.

50 – ორმოცდაათი – օրմոցդաաթի

60 – სამოცი – սամոցի

70 – სამოცდაათი – սամոցդաաթի

80 – ოთხმოცი – օթխմոցի.

90 – ოთხმოცდაათი – օթխմոցդաաթի

100 – ჰასი – հասի

 1. ოცდაერთი წლისავარ.
 2. ოთხმოცდაათი წლისავარ.
 3. სამოცდაათი წლისავარ.
 4. ოცდაათი წლისავარ.
 5. ოცდასამი წლისავარ.

Վարժություն

Պահանջ՝ այս նոր բառերի օգնությամբ կազմում եք նախադասություններ, դաս 3-ի բառերը օգտագործելով ևս։

Ես ունեմ – მე მაქვს
Դու ունես – შენ გაქვს
Նա ունի – მას აქვს
Մենք ունենք – ჩვენ გვაქვს
Դուք ունեք – თქვენ გვაქვთ
Նրանք ունեն – მათ აქვთ

Ես ուզում եմ – მემინდა
Դու ուզում ես – შენგინდა
Նա ուզում է – მასუნდა
Մենք ուզում ենք – ჩვენგინდა
Դուք ուզում եք – თქვენგინდათ

Իմ – ჩემი
Քո – შენი
Նրա – მისუ
Մեր – ჩვენი
Ձեր – თქვენი
Նրանց – მათი

Ես ապրում եմ – მე ვცხოვლო
Դու ապրում ես – შენ ვცხოვლო
Նա ապրում է – ის ცხოვლოს

 1. მე ვცხოვლო ერევანში.
 2. შენ ვცხოვლო საქართველო.
 3. ის ცხოვლოს ერევანში.
 4. მე მაქვს და.
 5. თქვენგინდათ პური.
 6. ჩემი ბიჭო გიდა.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: