Ամառային ճամբար: Վրացերեն: Դաս 3

Առաջադրանք

Պահանջ. Գտնել բառերի համարժեքները (այսինքն թարգմանել և գրել` հայ֊სომეხი), տրված բառերով կազմել նախադասություններ։

Հայ – სომეხი – սոմեխի

Վրացի – ქართული – քարթուլի

Հայաստան – სომხეთი – Սոմխեթի

Վրաստան – საქართველო – սաքարթվէլօ

Երևանում – ერევანში – Էրէվանշի

Վրացերեն – ქართველო – քարթվէլօ

Սովորում եմ – ვსწავლობთ – վսծավլօբթ

Ապրում եմ – ვცხოვრობ – վցխովրոբ

Քոլեջում – კოლეჯში – քոլէջշի

Դպրոցում – კლასში – կլասշի

Ես Աննան եմ – მე ანნა ვარ – մե Աննա վար

Ինչպես եք – როგორხართ – րոգօրխարթ

Զբոսաշրջավար է – გიდა – գիդա

Տնային տնտեսուհի է – დიასახლისია – դիասախլիսիա

Ես 17 տարեկան եմ – ჩვიდმეთიწლისავარ – չվիդմէթի ծլիսավար

Իմ անունը Արև է- მე მქვია არევ- մե մխվիա Արէվ

Ընտանիք – ოჯახის – օջախիս

Եղբայր – ძმა – ձմա

Քույր – და – դա

Տատիկ – ბებია – բեբիա

Մայրիկ – დედა – դեդա

Շնորհակալեմ – მადლობა – մադլօբա

Պապիկ – ბაბუა – բաբուա

Հայրիկ – მამა – մամա

Եսսիրումեմ – მემიყვარს – մեմիկղվարս

Քաղաքը – ქალაქის – քալաքիս

Իմ – ჩემი – չէմի

Մայրաքաղաք – դեդաքալաքի

Ոչ – არა – արա

Այո – კი – կի

Հաջողություն – ნახვამდის – նախվամդիս

Գեղեցիկէ – ლამაზია – լամազիա

Փողոցները – ქუჩები – խուչէբի

Լավ եմ – კარგადვარ – կարգադվար

Աղջիկ – გოგო – գոգո

Տղա – ბიჭო – բիճօ

Ջուր – წღალი – ծղալի

Վատ եմ – ცუდათვარ – ցուդաթվար

Հաց – პური – փուրի

Ես սիրում եմ քեզ – მიყვარხართ – միկղվրխարթ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: