Վրացերեն: Ամառային ճամբար: ԴԱՍ 1

Այբուբեն՝

Վրացերենի այբուբենում կա 33 տառ՝ 28 բաղաձայն, 5 ձայնավոր: Այբուբենը շատ նման է հայերենի այբուբենին. դե՜, խոսքը գրելաձևի մասին չէ, այլ նրա, որ մեզ մոտ կա 39 տառ  իսկ այնտեղ՝ 33 բայց գրեթե բոլոր տառերը նույնն են, միայն 6 տառ է, որ կան մեզ մոտ, բայց չկան այնտեղ: Դրանք են՝ ե, ռ, յ, ո, ը, ֆ  տառերը: Սակայն այնտեղ կա մի տառ որ չկա մեզ մոտ կղ (y) տառը:

Վրացերենի այբուբենում չկան մեծատառեր, ինչը մեր գործը ավելի է հեշտացնում: Ինչ վերաբերվում է, թե ով է վրացական այբուբենը ստեղծել, այդ մասին հստակ ոչինչ ասել չեմ կարող, քանի որ ամեն մեկը մի բան է ասում: Հայ աղբյուրները վկայում են, որ  Մեսրոպ Մաշտոցն է ստեղծել վրացերենի այբուբենը, և, անկեղծ ասած, ես ավելի հակված եմ հենց այս տարբերակը ճիշտ համարելուն, քանի որ այսքան նման այբուբեն, որ հայերի և վրացիների այբուբենն է, իրոք մեկ հոգու ձեռագիր է, բայց վրացիները վիրավորվում են, երբ ասում ենք, որ հայերն են ստեղծել նրանց այբուբենը: Բայցևայնպես, չխորանանք այս հարցի մեջ, քանզի մեր նպատակը լեզուն սովորելն է:

10 տառ՝

Անձնական դերանուններ

Թվերը՝ 1-10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: