Ամառային ճամբար: Իտալերեն: Հաշվետություն

Մայիսի 25-ից սկսվեցին մեր ճամբարային օրերը: Նոր լեզու է՝ ամբողջովին անծանոթ, այդ իսկ պատճառով փորձելու ենք սովորել մաքսիմալ, ինչ կարող ենք անել: Այս նյութում ես ամփոփ ներկայացնելու եմ ամենօրյա առաջադրանքները, որոնք կատարել են սովորողները: Իսկ այդ առաջադրանքները կարող եք տեսնել այս նյութում:

ԱՌԱՋԻՆ ՇԱԲԱԹ

Օր 1

Այսօրվա համար առաջադրանքները այդքան էլ ծավալուն չէին, հիմնական մասը սովորելն էր: Թեպետ ունեցանք տեսադաս, որտեղ սովորեցինք տառերի ու տառակապակցությունների արտասանությունները:

Անահիտ Գաբրիելյան (1-2 կուրս)

Աիդա Պաչիկյան 1, 2 (1-1 կուրս) 

Անի Բարսեղյան (1-1 կուրս)

Անի Հարությունյան (1-1 կուրս)

Անուշ Քելամյան (2-3 կուրս)

Անիչկա Միքայելյան (11-5 դասարան)

Արփի Մարգարյան (2-1 կուրս)

Ամալյա Զաքարյան (8-7 դասարան)

Նարեկ Խաչատրյան (10-4 դասարան)

Նինել Աղայան (2-1 կուրս)

Նունե Գրիգորյան (1-1 կուրս)

Լիլիթ Սարիբեկյան (10-5 դասարան)

Մարիամ Մխիթարյան (Քոլեջի կազմակերպիչ)

Մարիամ Փաշայան (2-3 կուրս)

Միլենա Աղայան (1-1 կուրս)

Միլենա Կիրակոսյան (1-1 կուրս) – 2

Միլենա Սարգսյան (2-1 կուրս) – 1, 2, 3

Ինգա Բաբայան (11-5 դասարան)

Սամվել Հովհաննիսյան (10-3 դասարան)

Ֆլորա Աճեմյան (1-1 կուրս)

Լիլիթ Սարգսյան (Քոլեջի անգլերենի ուսուցիչ)

Օր 2

Այսօր արդեն անցանք քերականական աշխատանքներին ու սովորեցինք օժանդակ բայերը և դերանունները:

Անահիտ Գաբրիելյան (1-2 կուրս)

Աիդա Պաչիկյան (1-1 կուրս)

Անի Բարսեղյան (1-1 կուրս)

Անի Հարությունյան (1-1 կուրս)

Անուշ Քելամյան (2-3 կուրս)

Անիչկա Միքայելյան (11-5 դասարան)

Արփի Մարգարյան (2-1 կուրս)

Ամալյա Զաքարյան (8-7 դասարան)

Նարեկ Խաչատրյան (10-4 դասարան)

Նինել Աղանյան (2-1 կուրս)

Նունե Գրիգորյան (1-1 կուրս)

Լիլիթ Սարիբեկյան (10-5 դասարան)

Մարիամ Մխիթարյան (Քոլեջի կազմակերպիչ)

Մարիամ Փաշայան (2-3 կուրս)

Միլենա Աղայան (1-1 կուրս)

Միլենա Կիրակոսյան (1-1 կուրս)

Միլենա Սարգսյան (2-1 կուրս)

Ինգա Բաբայան (11-5 դասարան)

Սամվել Հովհաննիսյան (10-3 դասարան)

Ֆլորա Աճեմյան (1-1 կուրս)

Լիլիթ Սարգսյան (Քոլեջի անգլերենի ուսուցիչ)

Օր 3

Երրորդ օրվա համար բառապաշար եմ տվել՝ մի շարք արտահայտություններով: Տվել եմ նաև սովորելու 1 – 10 թվերը: Միակ առաջադրանքը դիալոգ կազմելն է, քանզի թե՛ այսօրվա, թե՛ երեկվա տվածս արտահայտությունները բավարար են դիալոգ կազմելուն:

Անահիտ Գաբրիելյան (1-2 կուրս)

Աիդա Պաչիկյան (1-1 կուրս)

Անի Բարսեղյան (1-1 կուրս)

Անի Հարությունյան (1-1 կուրս)

Անուշ Քելամյան (2-3 դասարան)

Անիչկա Միքայելյան (11-5 դասարան)

Արփի Մարգարյան (2-1 կուրս)

Ամալյա Զաքարյան (8-7 դասարան)

Նարեկ Խաչատրյան (10-4 դասարան)

Նինել Աղանյան (2-1 կուրս)

Նունե Գրիգորյան (1-1 կուրս)

Լիլիթ Սարիբեկյան (10-5 դասարան)

Մարիամ Մխիթարյան (Քոլեջի կազմակերպիչ)

Մարիամ Փաշայան (2-3 դասարան)

Միլենա Աղայան (1-1 կուրս)

Միլենա Կիրակոսյան (1-1 կուրս)

Միլենա Սարգսյան (2-1 կուրս)

Ինգա Բաբայան (11-5 դասարան)

Սամվել Հովհաննիսյան (10-3 դասարան)

Ֆլորա Աճեմյան (1-1 կուրս)

Լիլիթ Սարգսյան (Քոլեջի անգլերենի ուսուցիչ)

Օր 4

Անահիտ Գաբրիելյան (1-2 կուրս)

Աիդա Պաչիկյան (1-1 կուրս)

Անի Բարսեղյան (1-1 կուրս)

Անի Հարությունյան (1-1 կուրս)

Անուշ Քելամյան (2-3 դասարան)

Անիչկա Միքայելյան (11-5 դասարան)

Արփի Մարգարյան (2-1 կուրս)

Ամալյա Զաքարյան (8-7 դասարան)

Նարեկ Խաչատրյան (10-4 դասարան)

Նինել Աղանյան (2-1 կուրս)

Նունե Գրիգորյան (1-1 կուրս)

Լիլիթ Սարիբեկյան (10-5 դասարան)

Մարիամ Մխիթարյան (Քոլեջի կազմակերպիչ)

Մարիամ Փաշայան (2-3 դասարան)

Միլենա Աղայան (1-1 կուրս)

Միլենա Կիրակոսյան (1-1 կուրս)

Միլենա Սարգսյան (2-1 կուրս)

Ինգա Բաբայան (11-5 դասարան)

Սամվել Հովհաննիսյան (10-3 դասարան)

Ֆլորա Աճեմյան (1-1 կուրս)

Լիլիթ Սարգսյան (Քոլեջի անգլերենի ուսուցիչ)

Օր 5

Անահիտ Գաբրիելյան (1-2 կուրս)

Աիդա Պաչիկյան2 (1-1 կուրս)

Անի Բարսեղյան (1-1 կուրս)

Անի Հարությունյան (1-1 կուրս)

Անուշ Քելամյան (2-3 դասարան)

Անիչկա Միքայելյան (11-5 դասարան)

Արփի Մարգարյան (2-1 կուրս)

Ամալյա Զաքարյան (8-7 դասարան)

Նարեկ Խաչատրյան (10-4 դասարան)

Նինել Աղայան (2-1 կուրս)

Նունե Գրիգորյան (1-1 կուրս)

Լիլիթ Սարիբեկյան (10-5 դասարան)

Մարիամ Մխիթարյան (Քոլեջի կազմակերպիչ)

Մարիամ Փաշայան (2-3 դասարան)

Միլենա Աղայան (1-1 կուրս)

Միլենա Կիրակոսյան (1-1 կուրս)

Միլենա Սարգսյան (2-1 կուրս)

Ինգա Բաբայան (11-5 դասարան)

Սամվել Հովհաննիսյան (10-3 դասարան)

Ֆլորա Աճեմյան (1-1 կուրս)

Լիլիթ Սարգսյան (Քոլեջի անգլերենի ուսուցիչ)

ԵՐԿՐՈՐԴ ՇԱԲԱԹ

ՕՐ 1

Անահիտ Գաբրիելյան (1-2 կուրս)

Աիդա Պաչիկյան (1-1 կուրս)

Անի Բարսեղյան (1-1 կուրս)

Անի Հարությունյան (1-1 կուրս)

Անուշ Քելամյան (2-3 դասարան)

Անիչկա Միքայելյան (11-5 դասարան)

Արփի Մարգարյան (2-1 կուրս)

Ամալյա Զաքարյան (8-7 դասարան)

Նարեկ Խաչատրյան (10-4 դասարան)

Նինել Աղայան – 1, 2, 3 (2-1 կուրս)

Նունե Գրիգորյան (1-1 կուրս)

Լիլիթ Սարիբեկյան (10-5 դասարան)

Մարիամ Մխիթարյան (Քոլեջի կազմակերպիչ)

Մարիամ Փաշայան (2-3 դասարան)

Միլենա Աղայան (1-1 կուրս)

Միլենա Կիրակոսյան (1-1 կուրս)

Միլենա Սարգսյան (2-1 կուրս)

Ինգա Բաբայան – 1, 2, 3 (11-5 դասարան)

Սամվել Հովհաննիսյան (10-3 դասարան)

Ֆլորա Աճեմյան (1-1 կուրս)

Լիլիթ Սարգսյան (Քոլեջի անգլերենի ուսուցիչ)

ՕՐ 2

Անահիտ Գաբրիելյան (1-2 կուրս)

Աիդա Պաչիկյան (1-1 կուրս)

Անի Բարսեղյան (1-1 կուրս)

Անի Հարությունյան (1-1 կուրս)

Անուշ Քելամյան (2-3 դասարան)

Անիչկա Միքայելյան (11-5 դասարան)

Արփի Մարգարյան – 1, 2, 3, 4 (2-1 կուրս)

Ամալյա Զաքարյան (8-7 դասարան)

Նարեկ Խաչատրյան (10-4 դասարան)

Նինել Աղայան (2-1 կուրս)

Նունե Գրիգորյան (1-1 կուրս)

Լիլիթ Սարիբեկյան (10-5 դասարան)

Մարիամ Մխիթարյան (Քոլեջի կազմակերպիչ)

Մարիամ Փաշայան (2-3 դասարան)

Միլենա Աղայան (1-1 կուրս)

Միլենա Կիրակոսյան (1-1 կուրս)

Միլենա Սարգսյան (2-1 կուրս)

Ինգա Բաբայան (11-5 դասարան)

Սամվել Հովհաննիսյան (10-3 դասարան)

Ֆլորա Աճեմյան (1-1 կուրս)

Լիլիթ Սարգսյան (Քոլեջի անգլերենի ուսուցիչ)

ՕՐ 3

Անահիտ Գաբրիելյան (1-2 կուրս)

Աիդա Պաչիկյան (1-1 կուրս)

Անի Բարսեղյան (1-1 կուրս)

Անի Հարությունյան (1-1 կուրս)

Անուշ Քելամյան (2-3 դասարան)

Անիչկա Միքայելյան (11-5 դասարան)

Արփի Մարգարյան – 1, 2, (2-1 կուրս)

Ամալյա Զաքարյան (8-7 դասարան)

Նարեկ Խաչատրյան (10-4 դասարան)

Նինել Աղայան (2-1 կուրս)

Նունե Գրիգորյան (1-1 կուրս)

Լիլիթ Սարիբեկյան (10-5 դասարան)

Մարիամ Մխիթարյան (Քոլեջի կազմակերպիչ)

Մարիամ Փաշայան (2-3 դասարան)

Միլենա Աղայան (1-1 կուրս)

Միլենա Կիրակոսյան (1-1 կուրս)

Միլենա Սարգսյան (2-1 կուրս)

Ինգա Բաբայան (11-5 դասարան)

Սամվել Հովհաննիսյան (10-3 դասարան)

Ֆլորա Աճեմյան (1-1 կուրս)

Լիլիթ Սարգսյան (Քոլեջի անգլերենի ուսուցիչ)

ՕՐ 4

Անահիտ Գաբրիելյան (1-2 կուրս)

Աիդա Պաչիկյան (1-1 կուրս)

Անի Բարսեղյան – 1, 2 (1-1 կուրս)

Անի Հարությունյան (1-1 կուրս)

Անուշ Քելամյան (2-3 դասարան)

Անիչկա Միքայելյան (11-5 դասարան)

Արփի Մարգարյան (2-1 կուրս)

Ամալյա Զաքարյան (8-7 դասարան)

Նարեկ Խաչատրյան (10-4 դասարան)

Նինել Աղայան (2-1 կուրս)

Նունե Գրիգորյան (1-1 կուրս)

Լիլիթ Սարիբեկյան (10-5 դասարան)

Մարիամ Մխիթարյան (Քոլեջի կազմակերպիչ)

Մարիամ Փաշայան (2-3 դասարան)

Միլենա Աղայան (1-1 կուրս)

Միլենա Կիրակոսյան (1-1 կուրս)

Միլենա Սարգսյան (2-1 կուրս)

Ինգա Բաբայան (11-5 դասարան)

Սամվել Հովհաննիսյան (10-3 դասարան)

Ֆլորա Աճեմյան (1-1 կուրս)

Լիլիթ Սարգսյան (Քոլեջի անգլերենի ուսուցիչ)

ՕՐ 5

Անահիտ Գաբրիելյան (1-2 կուրս)

Աիդա Պաչիկյան2 (1-1 կուրս)

Անի Բարսեղյան – 1, 2, 3 (1-1 կուրս)

Անի Հարությունյան (1-1 կուրս)

Անուշ Քելամյան (2-3 դասարան)

Անիչկա Միքայելյան (11-5 դասարան)

Արփի Մարգարյան (2-1 կուրս)

Ամալյա Զաքարյան (8-7 դասարան)

Նարեկ Խաչատրյան (10-4 դասարան)

Նինել Աղայան (2-1 կուրս)

Նունե Գրիգորյան (1-1 կուրս)

Լիլիթ Սարիբեկյան (10-5 դասարան)

Մարիամ Մխիթարյան (Քոլեջի կազմակերպիչ)

Մարիամ Փաշայան (2-3 դասարան)

Միլենա Աղայան (1-1 կուրս)

Միլենա Կիրակոսյան (1-1 կուրս)

Միլենա Սարգսյան (2-1 կուրս)

Ինգա Բաբայան2 (11-5 դասարան)

Սամվել Հովհաննիսյան (10-3 դասարան)

Ֆլորա Աճեմյան (1-1 կուրս)

Լիլիթ Սարգսյան (Քոլեջի անգլերենի ուսուցիչ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: