Design a site like this with WordPress.com
Get started

Եվրասիա համալսարանի անվճար դասեր

Օր՝ առաջին

Մայիսի 18-ից սկսվեցին մեր անվճար դասերը։ Առաջին օրն է, բայց մասնագետներն ու սովորողներն ինձ անչափ դուր եկան։

Continue reading “Եվրասիա համալսարանի անվճար դասեր”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑