Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հեռավար-առցանց ուսուցման առաջադրանքների փաթեթ։ Մայիսի 1 – 8

Շարունակում ենք մեր հեռավար-առցանց ուսուցումը, և ես ներկայացնում եմ ձեզ այս շաբաթվա կատարածս աշխատանքները։

Continue reading “Հեռավար-առցանց ուսուցման առաջադրանքների փաթեթ։ Մայիսի 1 – 8”

Հեռավար-առցանց ուսուցում երաժշտությունից։ Ապրիլի 27 – Մայիսի 8

  1. Նախագիծ՝ «Ազգային նվագարաններ»

Ես նյութ եմ պատրաստել տավիղի մասին, որում ներառել եմ նաև մի քանի տեսանյութ, որպեսզի հնարավորություն ունենաք միաժամանակ վայելելու այս գործիքի գեղեցկությունը։

Continue reading “Հեռավար-առցանց ուսուցում երաժշտությունից։ Ապրիլի 27 – Մայիսի 8”

Մայիսյան հավաք։ Կլոր սեղանի քննարկումներ։ Մայիսի 5

Մայիսի 5-ն է, և մենք շարունակում ենք մեր մայիսյան հավաքները։ Այսօր օտար լեզվի Կլոր սեղանն էր, որում քննարկեցինք ապրիլ ամսվա ընթացքում կատարած նախագծերը, աշխատանքները։

Continue reading “Մայիսյան հավաք։ Կլոր սեղանի քննարկումներ։ Մայիսի 5”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑