Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մայիսյան հավաք։ Կլոր սեղանի քննարկումներ։ Մայիսի 4

Մայիսի 4-ի ժամը 13:00-ին սկիզբ դրվեց 2020թ.-ի «Մայիսյան հավաքներին»։ Առաջին Կլոր սեղանը նվիրված էր հասարաէկոլոգիական բաժնին, որտեղ ամփոփեցինք մեր կատարած նախագծերը։

Continue reading “Մայիսյան հավաք։ Կլոր սեղանի քննարկումներ։ Մայիսի 4”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑