Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հեռավար-առցանց ուսուցում հայոց պատմությունից։ Մայիսի 4 – 8

«Հայկական հարցի միջազգայնացումը։ Սան-Ստեֆանո և Բեռլին»

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին․

Continue reading “Հեռավար-առցանց ուսուցում հայոց պատմությունից։ Մայիսի 4 – 8”

Հեռավար-առցանց ուսուցում աշխարհագրությունից։ Բնակչության Միգրացիա

Դասի հղումը։

1․ Ի՞նչ է տարաբնակեցումը: Ի՞նչ գործոններ են ազդում տարաբնակեցման վրա:

Continue reading “Հեռավար-առցանց ուսուցում աշխարհագրությունից։ Բնակչության Միգրացիա”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑