Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հեռավար-առցանց ուսուցում աշխարհագրությունից

Դասի հղումը

1․ Ի՞նչ գործոններ են ազդում բնակչության սեռային կազմի վրա: Ի՞նչ կապ կա բնակչության վերարտադրության և սեռատարիքային կազմի միջև:

Continue reading “Հեռավար-առցանց ուսուցում աշխարհագրությունից”

Հեռավար-առցանց ուսուցում երաժշտությունից։ Ապրիլի 13 – 23

Երկրում արտակարգ իրավիճակը հնարավորություն է տալիս նոր երգեր գտնելու կամ նորից լսելու մեր սիրելիները։ Այս նյութում ներկայացնում եմ ձեզ իմ սիրելի երգերից և գործիքային երաժշտություններից երեքական ընտրանին։

Continue reading “Հեռավար-առցանց ուսուցում երաժշտությունից։ Ապրիլի 13 – 23”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑