Օժանդակ բայեր

Այսօր կխոսենք քերականությունից, ավելի հստակ՝ օժանդակ բայերից։

Կորեերենում գույություն ունեն երկու օժանդակ բայեր, որոնց գրելաձևերը խիստ կապված են տրված բառերից։ Չմոռանանք այն փաստը, որ օժանդակ բայերը գրվում են բառին կպած։

Դրանք են՝

이에요 – գրվում է, երբ նախորդ տառը բաղաձայն է

예요 – գրվում է, երբ նախորդ տառը ձայնավոր է

Ավելի պատկերավոր դարձնելու համար՝ բերենք օրինակներ։

Օր.՝ 소라예요, 수잔이에요.

Նշեմ նաև, որ սա անմիջապես պաշտոնական ձև չէ, բայց կարելի է օգտագործել անծանոթների հետ շփվելիս։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: