Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կորեերեն հեռավար երկրորդ դասը

Այսօր, ցավոք սրտի, մեծ մասին հարմար չեղավ միանալ մեր դասին, բայց Միլենայի հետ վերհիշեցինք բոլոր տառերը և ընթերցման կանոնները։ Բավականաչափ հաճելի մթնոլորտ էր տիրում։

Շատ հաճելի է տեսնել ուսման այդպիսի ձգտում և հետաքրքրություն։ Հետագա դասերը կփորձեմ շատ ավելի հետաքրքիր դարձնել։

Դասընթացի հղումը

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑