Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հեռավար-առցանց ուսուցում հասարակագիտությունից։ Ապրիլի 6 – 10

Բաժին – «Հոգեբանություն»

Թեմա – «Հոգեկանի կառուցվածքն ու գործառույթները»

Continue reading “Հեռավար-առցանց ուսուցում հասարակագիտությունից։ Ապրիլի 6 – 10”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑